Tạo đơn hàng với eTop POS

Chọn comment hoặc tin nhắn bạn muốn tạo đơn hàng: Đây là giao diện khi có ETOP POS.

 • Chọn sản phẩm để tạo đơn hàng:

 • Nhập thông tin khách hàng: Là những thông tin mà bạn sẽ liên hệ khi bán hàng và giao hàng.

 • Nhập các tùy chọn giao hàng để tạo vận đơn:
  • Nhập tiền thu hộ.
  • Nhập khối lượng đơn hàng.
  • Chọn gói cước: eTop sẽ thể hiện ra cước phí siêu rẻ mà eTop có cho bạn. Đồng thời cho bạn biết thời gian dự kiến lấy hàng, giao hàng.

 • Thiết lập ETOP POS:
  • Tạo đơn giao hàng:

 • Tại POS ( Tự động tạo vận đơn lúc tạo đơn hàng):
  1. Nghĩa là khi bạn tạo đơn hàng ở đây, ETOP POS đồng thời sẽ tạo ra đơn giao hàng. Sẽ có nhân viên đến lấy hàng và giao hàng thực tế.
 • Tại quản lý đơn hàng:
  1. Lựa chọn này nghĩa là khi bạn tạo đơn hàng ở đây, thì vẫn chưa tạo ra vận đơn giao hàng với nhà vận chuyển. Bạn có thể chỉnh sửa đơn hàng hoặc chờ đợi thêm.
  2. Khi cần tạo vận đơn giao hàng bạn vào quản lý đơn hàng để khởi tạo theo link sau: https://shop.beta.etop.vn/orders

 


Bài viết liên quan