Tạo đơn "Giao hàng".

Bạn có 3 cách tạo đơn hàng:

1/ Sử dụng eTop POS trên trình duyệt Chrome cho máy tính: Ứng dụng này chỉ hoạt động trên Facebook.

2/ Sử dụng eTop POS trực tiếp từ Shop của bạn trong eTop (www.shop.beta.etop.vn)

3/ Đồng bộ đơn hàng từ Haravan/Harapage. Chỉ làm 1 lần, và các đơn hàng sẽ tự động đồng bộ về eTop.

Để tạo đơn "Giao hàng" thì bạn làm như sau:

Với cách tạo đơn hàng từ POS (Cách 1&2) của eTop, bạn có thể cấu hình tạo đơn "Giao hàng" ngay khi tạo đơn hàng. Hoặc tạo sau từ Quản lý đơn hàng.

Nếu bạn sử dụng cách (3). Khi đơn hàng đồng bộ về eTop, bạn xem từng đơn hàng và tạo đơn giao hàng ngay đó.

Rất đơn giản đúng không nào? Bạn có thể tham khảo qua link bên dưới để quản lý đơn hàng nhé.

 

 


Bài viết liên quan