POS tạo đơn Facebook

ETop POS extension là ứng dụng mở rộng của Chrome, tạo đơn hàng trực tiếp trên Facebook. Kết hợp với GHN (Giaohangnhanh) là nhà vận chuyển có chất lượng tốt nhất Việt Nam.

POS Facebook Extension là tính năng được sử dụng trên nền tảng Facebook dùng để tạo đơn hàng trực tiếp trên Facebook.

Bất kì đâu trên Facebook, đều có thể tạo đơn trên:

1/ Livestream: https://huongdan.etop.vn/tao-don-hang-khi-live-stream-facebook-cung-etop

2/ Video: https://huongdan.etop.vn/huong-dan-ban-va-tao-don-hang-tren-video-facebook

3/ Messenger:

https://huongdan.etop.vn/tao-don-hang-tu-messenger-com-voi-etop-nhu-the-nao

4/ Qua tìm kiếm trên Facebook: https://huongdan.etop.vn/huong-dan-ban-va-tao-don-hang-thong-qua-tim-kiem-tren-facebook

5/ Trên Trang cá nhân: https://huongdan.etop.vn/huong-dan-ban-va-tao-don-hang-tren-trang-ca-nhan-facebook

6/ Fanpage: https://huongdan.etop.vn/huong-dan-ban-va-tao-don-hang-trong-fanpage-tren-facebook

7/ News feed: https://huongdan.etop.vn/tao-don-hang-nhanh-tren-news-feed-cung-etop

8/ Group: https://huongdan.etop.vn/huong-dan-ban-va-tao-don-hang-trong-group-tren-facebook

v.v....


Bài viết liên quan