POS tạo đơn đa kênh

POS tạo đơn đa kênh:

Không chỉ tạo đơn trực tiếp trên POS Facebook Extension, Last Name có thể tạo đơn trên POS eTop.vn, hay đồng bộ đơn hàng từ Haravan về eTop.vn.

Bạn có 3 cách tạo đơn hàng:

1/ Sử dụng eTop POS trên trình duyệt Chrome cho máy tính: Ứng dụng này không chỉ hoạt động trên Facebook, mà còn hoạt động ở bất kì website nào, có mặt ở khắp mọi nơi gúp bạn dễ dàng tạo đơn hàng.

https://huongdan.etop.vn/tao-don-hang-voi-etop-pos

2/ Sử dụng eTop POS trực tiếp từ Shop của bạn trong eTop (www.shop.beta.etop.vn)

https://huongdan.etop.vn/pos-trong-etop-vn

3/ Đồng bộ đơn hàng từ Haravan/Harapage. Chỉ làm 1 lần, và các đơn hàng sẽ tự động đồng bộ về eTop.

Link hướng dẫn đồng bộ sản phẩm về Haravan:

https://huongdan.etop.vn/huong-dan-dong-bo-san-pham-ve-haravan

Link hướng dẫn đồng bộ đơn hàng từ Haravan về eTop.vn :

https://huongdan.etop.vn/huong-dan-dong-bo-don-hang-san-pham-tu-haravan-ve-etop-vn


Bài viết liên quan