Làm sao để kiểm tra tình trạng đơn giao hàng

Chỉ tốn ít phút là vấn đề đã được giải quyết nhé:

Bước 1: Nhấn vào đơn hàng của tôi xem sản phẩm muốn kiểm tra.

Bước 2: Nhấn vào mã đơn giao hàng hiển thị kế bên tình trạng lấy hàng.

Giao diện sẽ hiển thị tình trạng đơn giao hàng của khách. Bạn có thể xem chi tiết để biết được tình trạng đơn giao hàng của khách.


Bài viết liên quan