Làm sao để chỉnh sửa đơn hàng

Khi không chỉnh sửa được đơn hàng: địa chỉ, giá, hay sản phẩm. Vì sau khi đã tạo thành công đơn hàng, hệ thống sẽ cập nhật đơn giao hàng. Lúc này bên GHN bắt đầu cho nhân viên lấy hàng.

Bạn có thể đợi nhân viên giao hàng gọi điện xác nhận/đến lấy hàng và hủy ngay sau đó với nhân viên.

Tiếp tục nhấn chọn hủy và sao chép để chỉnh sửa tùy ý đơn hàng nhé.


Bài viết liên quan