Hướng dẫn thiết lập tài khoản Shop - eTop.vn

Cửa hàng:

 • Thông tin liên hệ Shop:

  Đây là thông tin mà eTop hoặc khách hàng của bạn sẽ liên hệ với shop của bạn.

  eTop sẽ liên hệ với bạn để đối soát tiền thu hộ (C.O.D) hoặc chi tiết về đơn hàng, nguồn hàng.

  Khi bạn in đơn hàng, vận đơn, thông tin này sẽ thể hiện trên phiếu in, như vậy, khách hàng của bạn có thể liên hệ với shop của bạn qua hóa đơn, vận đơn đã in ra.

    • Tên cửa hàng:

  Tên cửa hàng thực tế của bạn, vì tên này sẽ hiển thị trong phiếu in đơn hàng, vận đơn và cả khi đối soát liên quan đến tiền với eTop.

    • Link shop:

  Là link shop của bạn trên eTop. Giúp bạn truy cập thân thiện, chính xác shop của mình hơn.

    • Số điện thoại:

  eTop sẽ liên hệ, làm việc với bạn khi có vấn đề phát sinh qua số điện thoại này.

    • Email:

  eTop sẽ liên hệ, làm việc với bạn khi có vấn đề phát sinh qua email này.

    • Địa chỉ:

  eTop sẽ giúp bạn đồng bộ địa chỉ này qua các nền tảng, hệ thống khác theo địa chỉ thực tế này.

 • Thông tin tài khoản ngân hàng:

Thông tin mà eTop sẽ sử dụng để chuyển tiền cho bạn các khoản như tiền thu hộ (C.O.D). Nếu không có thông tin này, eTop sẽ không thể thanh toán tiền thu hộ (C.O.D) cho Shop của bạn được. Các thông tin gồm:

   • Email:
   • Tên ngân hàng
   • Chi nhánh/phòng giao dịch
   • Tên chủ tài khoản
   • Số tài khoản

Giao hàng:

 • Thiết lập thời điểm tạo vận đơn giao hàng:
  • Tạo vận đơn khi tạo đơn hàng.
  • Tạo vận đơn trong quản lý đơn hàng. 
 • Ghi chú bắt buộc:
  • Không cho xem hàng
  • Cho xem hàng, không cho thử.
  • Cho xem và thử hàng.
 • Địa chỉ lấy hàng:

  Là địa chỉ mà Shipper (Nhân viên giao hàng) sẽ đến để lấy hàng đi giao. Vì vậy để đảm bảo thời gian giao hàng cho khách hàng của bạn.

  Bạn có thể tạo nhiều địa chỉ lấy hàng.

  Phải tạo chính xác tỉnh thành, quận huyện, phường xã, tên đường, số nhà để việc lấy hàng đi giao cho khách hàng của bạn diễn ra chính xác và nhanh nhất

  Địa chỉ lấy hàng gồm các thông tin sau:

  • Tên cửa hàng (Bắt buộc):
  • Địa chỉ (Bắt buộc):
   • Tỉnh thành
   • Quận huyện
   • Phường xã
   • Số nhà, tên đường
  • Số điện thoại (Bắt buộc):
  • Người liên hệ (Bắt buộc):
  • Chức vụ:
  • Thời gian làm việc (Bắt buộc):
  • Thời gian nghỉ trưa (Bắt buộc):
  • Ghi chú khi lấy hàng (Bắt buộc): Để nhân viên lấy hàng thực hiện đúng yêu cầu hơn.
   • Gọi điện trước khi lấy hàng
   • Không cần gọi điện.
  • Ghi chú thêm: Các ghi chú này sẽ thể hiện trên mỗi vận đơn cho Shipper được thấy và lưu ý.
 • Địa chỉ nhận hàng:

  Sử dụng khi bạn nhập hàng giá sỉ, chiết khấu cao nhất mà không cần cam kết số lượng. ETOP sẽ giao hàng đến địa chỉ này của bạn.

  Bạn có thể tạo nhiều địa chỉ nhận hàng.

  Phải tạo chính xác tỉnh thành, quận huyện, phường xã, tên đường, số nhà để việc shipper đi giao đến cửa hàng của bạn diễn ra chính xác và nhanh nhất

  Địa chỉ nhận hàng gồm các thông tin sau:

  • Tên cửa hàng (Bắt buộc):
  • Địa chỉ (Bắt buộc):
   • Tỉnh thành
   • Quận huyện
   • Phường xã
   • Số nhà, tên đường
  • Số điện thoại (Bắt buộc):
  • Người liên hệ (Bắt buộc):
  • Chức vụ:
  • Thời gian làm việc (Bắt buộc):
  • Thời gian nghỉ trưa (Bắt buộc):
  • Ghi chú khi giao hàng (Bắt buộc): Để nhân viên giao hàng thực hiện đúng yêu cầu hơn.
   • Gọi điện trước khi giao hàng
   • Không cần gọi điện.
  • Ghi chú thêm: Các ghi chú này sẽ thể hiện trên mỗi vận đơn cho Shipper được thấy và lưu ý.

Danh sách cửa hàng:

 • Danh sách cửa hàng:
  • Là các cửa hàng mà bạn đã tạo ra hoặc sẽ tạo ra.
 • Bạn đang trong cửa hàng nào:
  • Là cửa hàng có trạng thái "Bạn đang ở đây"
 • Cửa hàng mặc định:
 • Tạo cửa hàng mới:
 • Xóa cửa hàng:
  • Khi bạn không sử dụng cửa hàng nào đó, bạn có thể xóa, tuy nhiên, khi xóa rồi, bạn sẽ không thể khôi phục được.
  • Luôn luôn phải còn tồn tại 1 cửa hàng. Vì eTop tạo ra để phục vụ cho việc kinh doanh, nên bắt buộc phải có cửa hàng, bạn không thể xóa tất cả cửa hàng.
 • Truy cập cửa hàng: 
  • Click vào "Truy cập cửa hàng" để đăng nhập vào cửa hàng đó, để sử dụng với vai trò là 1 cửa hàng mà bạn đã chọn.

Danh mục sản phẩm:

 • Để hiểu rõ hơn về danh mục sản phẩm, bạn nên tham khảo trước: "Danh mục sản phẩm là gì?" tại đây.
 • Ưu điểm:
  • Phân danh mục hoặc cấp danh mục để quản lý sản phẩm của mình một cách dễ dàng hơn.
  • Thuận tiện hơn trong quá trình làm quảng cáo trên Facebook, Google hay sắp xếp menu trên website.
 • Thêm danh mục:
  • Tên danh mục: Đặt tên cho danh mục mới để tiện quản lý, sắp xếp.
  • Danh mục cha: Chọn 1 danh mục cha, để sắp xếp chuẩn mực hơn, rõ ràng hơn cho từng sản phẩm, để bạn có thể nắm được độ sâu của sản phẩm bạn đang có.
 • Danh sách danh mục:
  • Là các danh mục mà bạn đã hoặc sắp tạo ra.
 • Xóa danh mục:
  • Xóa danh mục mà bạn không sử dụng nữa.
  • Không thể khôi phục danh mục đã xóa.
 • Sửa danh mục: Chọn "Chỉnh sửa" bên cạnh tên danh mục, bạn có thể thay đổi tên của danh mục và danh mục cha.
 • Tìm kiếm danh mục:
  • Tìm kiếm các danh mục của bạn đã tạo ra trong "Danh sách danh mục"

Bộ sưu tập:

 • Thêm bộ sưu tập:
 • Danh sách bộ sưu tập:
 • Xóa bộ sưu tập:
 • Sửa bộ sưu tập:
 • Tìm kiếm bộ sưu tập:

Tài khoản:

 • Xem thông tin tài khoản.
 • Đổi mật khẩu.


Bài viết liên quan