Hướng dẫn tạo Shop tại eTop.vn

Thông tin liên hệ Shop:

Đây là thông tin mà eTop hoặc khách hàng của bạn sẽ liên hệ với shop của bạn.

eTop sẽ liên hệ với bạn để đối soát tiền thu hộ (C.O.D) hoặc chi tiết về đơn hàng, nguồn hàng.

Khi bạn in đơn hàng, vận đơn, thông tin này sẽ thể hiện trên phiếu in, như vậy, khách hàng của bạn có thể liên hệ với shop của bạn qua hóa đơn, vận đơn đã in ra.

   • Tên cửa hàng:

Tên cửa hàng thực tế của bạn, vì tên này sẽ hiển thị trong phiếu in đơn hàng, vận đơn và cả khi đối soát liên quan đến tiền với eTop.

   • Link shop:

Là link shop của bạn trên eTop. Giúp bạn truy cập thân thiện, chính xác shop của mình hơn.

   • Số điện thoại:

eTop sẽ liên hệ, làm việc với bạn khi có vấn đề phát sinh qua số điện thoại này.

   • Email:

eTop sẽ liên hệ, làm việc với bạn khi có vấn đề phát sinh qua email này.

   • Địa chỉ:

eTop sẽ giúp bạn đồng bộ địa chỉ này qua các nền tảng, hệ thống khác theo địa chỉ thực tế này.

Thông tin tài khoản ngân hàng:

Thông tin mà eTop sẽ sử dụng để chuyển tiền cho bạn các khoản như tiền thu hộ (C.O.D). Nếu không có thông tin này, eTop sẽ không thể thanh toán tiền thu hộ (C.O.D) cho Shop của bạn được. Các thông tin gồm:

   • Tên ngân hàng
   • Chi nhánh/phòng giao dịch
   • Tên chủ tài khoản
   • Số tài khoản


Bài viết liên quan