Hướng dẫn tạo sản phẩm thủ công tại eTop.vn

Bạn có thể tạo mới/Thêm sản phẩm bằng 3 cách khác nhau như sau:

   1. Thêm sản phẩm thủ công.
   2. Thêm sản phẩm từ file Excel.
   3. Thêm sản phẩm từ Kiotviet.

Bài này hướng dẫn bạn cách tạo sản phẩm thủ công từ eTop.

Trước tiên, bạn vào "Cửa hàng của tôi" theo link: https://shop.beta.etop.vn/shop-product

Như trong hình bên dưới, bạn chọn nút "Thêm sản phẩm"

 

Sau khi thực hiện bước trên màn hình sẽ hiện như sau:

 

   • Hình ảnh: Hình ảnh thể hiện sản phẩm, để bạn hoặc khách hàng phân biệt được sản phẩm chính xác, thực tế hơn.
   • Tên sản phẩm (Bắt buộc): Tên mà bạn dùng để làm việc với khách hàng của bạn. Nên dùng tên sản phẩm có chứa 156 ký tự trở lại, để chuẩn SEO cho bạn khi đồng bộ sản phẩm ra các platform khác.
    • Ví dụ:
     • Áo thun không cổ hàng hiệu ABC Việt Nam.
   • Mã sản phẩm (Bắt buộc): Dùng để phân biệt mẫu sản phẩm của bạn. Nếu bạn không nhập, eTop sẽ tự sinh ra mã để quản lý. Thường dùng mã 8-9 ký tự bao gồm cả chữ hoặc số. Lưu ý không dùng ký tự đặc biệt hay khoảng cách.
    • Ví dụ:
     • Mã đúng: 1000012 
     • Mã sai: 10  00-12
   • Mô tả ngắn:
    • Thông thường sẽ xem đây là meta-description trong SEO để marketing trên Google cho sản phẩm của mình.
    • Mô tả ngắn còn giúp bạn hiển thị ngắn gọn thông tin sản phẩm trong một số giao diện website.
    • Thể hiện được thêm content khi làm marketing với Google hoặc Facebook.
   • Giá bán lẻ (Bắt buộc): Là giá mà sẽ thể hiện trên sản phẩm khi bán hàng, tạo đơn hàng, trên eTop, trên website, giao tiếp khách hàng.
   • Giá vốn: Là giá sỉ, giá mà bạn mua sản phẩm vào, để xác định lãi - lỗ khi bán hàng.
   • Danh mục sản phẩm:
    • Để hiểu rõ hơn về danh mục sản phẩm, bạn nên tham khảo trước: "Danh mục sản phẩm là gì?" tại đây.
    • Ưu điểm:
     • Phân danh mục hoặc cấp danh mục để quản lý sản phẩm của mình một cách dễ dàng hơn.
     • Thuận tiện hơn trong quá trình làm quảng cáo trên Facebook, Google hay sắp xếp menu trên website.
   • Bộ sưu tập: 
    • Bộ sưu tập cũng là nơi để phân loại lưu trữ, phân tích sản phẩm nhưng cấu trúc và ý nghĩa khác nhiều so với Danh mục sản phẩm.
    • Sản phẩm có thể nằm trong nhiều bộ sưu tập khác nhau.
    • Tất cả bộ sưu tập là ngang hàng, không có phân cấp "cha-con" như Danh mục.
    • Bộ sưu tập rất hữu ích trong việc làm nhanh các đường dẫn chứa các sản phẩm như mong muốn bên trong đó. VD: Muốn tạo 1 bộ sưu tập "các sản phẩm đang giảm giá" sẽ rất đơn giản với cấu trúc Bộ sưu tập.
    • Bộ sưu tập sẽ rất linh hoạt nếu sản phẩm của bạn làm theo chuẩn SEO, vì như vậy bạn sẽ tạo các bộ sưu tập theo keyword khá đơn giản.
    • Linh hoạt hơn nữa, bạn nên dùng triệt để "Gắn thẻ" (TAG) trong từng sản phẩm, để như vậy bạn tạo Bộ sưu tập sẽ rất linh hoạt.

*Lưu ý: Nếu sản phẩm bạn chỉ có 1 phiên bản thì chỉ cần làm đến bước này. Nếu sản phẩm bạn từ 2 phiên bản trở lên thì tiếp tục làm theo hướng dẫn như sau:

   • Nhập hàng loạt cho các phiên bản trong sản phẩm: Giá, tồn kho, giá vốn của sản phẩm hàng loạt, tức là bạn chỉ cần nhập 1 lần để áp dụng cho tất cả phiên bản, thuộc tính có trong sản phẩm.
   • Mã thuộc tính: Là mã để phân biệt chính xác sản phẩm có thuộc tính nào, phiên bản nào. Khi có mã này, bạn sẽ kiểm kho, giao hàng, bán hàng chính xác hơn. Giảm rất nhiều rủi ro thất thoát trong bán lẻ. Thường dùng mã 12-16 ký tự.
   • Tồn kho: Bạn có thể nhập tồn kho chi tiết đến thuộc tính của từng sản phẩm. Tồn kho sẽ được cập nhật khi bạn chỉnh sửa tồn kho thủ công hoặc nhập hàng loạt từ excel.
   • Gắn thẻ (TAG):
    • Thẻ mang nhiều ý nghĩa đối với 1 sản phẩm bất kỳ.
    • Giúp phân loại sản phẩm theo bộ sưu tập.
    • SEO keyword tìm kiếm sản phẩm theo thẻ.
    • Tạo internal-link rất hiệu quả.
   • Mô tả: Mô tả chi tiết về sản phẩm, để khi đồng bộ sản phẩm ra bên ngoài, khách hàng của bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm của bạn.
   • Thuộc tính/Phiên bản: Nghĩa đúng của từ này là Variant trong tiếng Anh. Để phân biệt 1 mẫu sản phẩm có bao nhiêu thuộc tính, phiên bản khác nhau. 
    • Ví dụ:
     • Màu xanh, màu đỏ, màu tím
     • Size S, M, L

Nếu có từ 2 hình ảnh trở lên thì các bạn nhấp vào phần hình ảnh để thêm hình.


Bài viết liên quan