HƯỚNG DẪN LÀM FILE DATA MẪU

Những cột cơ bản cần thiết lập:

 • Loại hàng : nếu không điền loại hàng eTop sẽ tự động fill vào nhóm hàng hoá.
 • Nhóm hàng (3 cấp)
 • Bộ sưu tập (Ngang hàng): Được ngăn cách bởi dấu |

VD: Giày cao gót, nhóm giày da, giày gót nhọn.

 • Mã hàng : Nếu để trống hệ thống sẽ tự động đặt mã hàng.
 • Mã thuộc tính : Nếu để trống hệ thống sẽ tự động đặt mã thuộc tính
 • Tên hàng hoá
 • Thuộc tính : Được ngăn cách bởi dấu |
 • Giá bán
 • Giá vốn
 • Tồn kho
 • ĐVT
 • Hình ảnh (url1,url2,..)
 • Trọng lượng
 • Mô tả

Lưu ý: Nếu có mã thuộc tình thì bắt buộc phải có thuộc tính.

Được minh hoạ như hình dưới đây:

Hình 1.

Hình 2.

Dựa theo bảng mẫu ở trên. Download file mẫu về và làm theo mẫu.

Có thể làm hàng loạt mà không cần làm thủ công từng cái một. Sử dụng bảng này rất tiết kiệm thời gian cho bạn.


Bài viết liên quan