eTop giúp bạn tạo đơn hàng thuận tiện qua POS trên FB Miễn Phí

Để mọi người hiểu rõ hơn, eTop giúp các bạn tạo đơn hàng thuận tiện qua POS trên FB Miễn Phí và tạo đơn giao hàng Giá Rẻ. Rẻ ở đây nghĩa là giảm từ 25-49% so với giá bình thường của GHN.

Đơn giao hàng giá rẻ đồng nghĩa eTop giảm giá chứ không phải GHN giảm giá, tức là bạn sẽ xem eTop như nhà vận chuyển để đối soát tiền COD vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần.

Nhưng thực tế giao hàng là GHN, bạn có thể tracking đơn hàng của mình bên GHN hoặc eTop đều được.

 


Bài viết liên quan