Điểm khác biệt của eTop là gì?

Điểm khác biệt của eTop là gì?
+ Chi phí giao hàng của eTop rẻ hơn từ 25-49% so với giá thông thường của nhà vận chuyển.
+ Phí giao hàng của eTop tương đương các shop lớn có trên 3.000 đơn hàng/ngày mới có được.
+ Không cần Shop phải ký quỹ.
+ Không cần cam kết sản lượng số lượng đơn hàng.
+ Tổng quan hết tất cả là giá rẻ.


Bài viết liên quan